(480) 494-7000
Start
19.11.2018.
Menu g³ówne
Licznik odwiedzin
Dzisiaj8
Wczoraj37
W ostatnim tygodniu8
W ostatnim miesi±cu684
Wszystkie98089
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Zarz±d Oddzia³u informuje, ¿e w dniu 15.03.2009 o godz. 10.00 w Radomiu odbêdzie siê Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze (miejsce zebrania podamy w najbli¿szym czasie)

UWAGA: Udzia³ w zebraniu z czynnym prawem wyborczym maj± cz³onkowie oddzia³u, którzy sk³adkê cz³onkowsk± za 2008 rok op³acili do koñca 2008 roku, natomiast za rok 2009 powinni op³aciæ sk³adkê do dnia Zebrania Wyborczego.

 
Wyniki Mistrzostw Polski IPO

Wyniki Mistrzostw Polski IPO w dn 11-12.10.2008 w Kozienicach

IPO I:
Sêdziowie: Zbigniew Milewski – ¶lady
                     Beata Ryl – pos³uszeñstwo
                     Beata Ryl – obrona
Pozoranci: Tomasz Chodzeñ
                    Dariusz Kmiecik
Wyniki i punktacja:

 • Mistrz Polski IPO I – AIK Rovra 270 pkt (94; 81; 95) przew. Lech Szczepañski
 • V-ce Mistrz Polski – ANET 270 pkt (92; 90; 88) przew. Emmy Chrapla
 • II V-ce Mistrz Polski – DANO Zamat 259 pkt (82; 86; 91) przew. Tomasz Stocki
 • 4. GITANO Nocne Marki – 254 pkt (90; 84; 80) przew. Franciszek Wi¶niewski
 • 5. DIUNA von Tjaernshaget - 170 pkt (90; 80) przew. Magdalena Królikowska
 • 6. KORADA z Bukowca - 85 pkt (24; 61) przew. Krystyna Grabiñska

IPO II
Sêdziowie: Zbigniew Milewski – ¶lady
                     Beata Ryl – pos³uszeñstwo
                     Marek Szczepañski  – obrona
Pozoranci: Tomasz Chodzeñ
                    Dariusz Kmiecik
Wyniki i punktacja:

 • Mistrz Polski IPO II- UNO Jasmon – 259 pkt (92; 82; 85) przew. Martin Barak
 • I V-ce Mistrz Polski – OSKAR Bono Campo – 189 pkt (98; 89; 2) przew. Bartosz Przykuta

IPO III
Sêdziowie: Zbigniew Milewski – ¶lady
                    Beata Ryl – pos³uszeñstwo
                    Marek Szczepañski  – obrona
Pozoranci: Tomasz Chodzeñ
                    Dariusz Kmiecik
Wyniki i punktacja:

 • Mistrz Polski IPO III – UNKA z Tuszyñskiego Lasu - 268 pkt (93; 91; 84) przew. Marcin Cz³apa
 • V-ce Mistrz Polski IPO III – AMIR Kustmarken’s – 264 pkt (91; 87; 86) przew. Marcin Królikowski
 • II V-ce Mistrz Polski IPO III – JASYR z Jastrzêbskiego Zagonu – 257 pkt. (93; 80; 84) przew Dariusz Kowalski
 • 4. ROCO z Polytanu – 234 pkt. (84; 82; 68) przew. W³odzimierz Gossa
 • 5. BRITA Psi Kantor – 99 pkt. (99) przew. Ludwik Pisarczyk


Zdobywca Pucharu Polski na rok 2008

 • DANO Zamat – przew. Tomasz Stocki

Zdjêcia z Mistrzostw Polski IPO - 11-12.10.2008:

 

Wyniki Miêdzynarodowych Mistrzostw IPO w Kozienicach w dn. 21-22.06.2008

 

IPO I:
Sêdziowie: Jacek Lewkowicz – ¶lady i pos³uszeñstwo
                     Duszan Majtas – obrona
Pozoranci: Bartosz Przykuta
                    Jaroslaw Vnecnak
   
Wyniki i punktacja:
I miejsce: UNO Salman – 260,5 pkt (90; 76,5; 94) przew. Martin Barjak
II miejsce: HANNIBAL z Jurschtavu – 253 pkt (84; 78; 91) przew. Marek Szczepañski
III miejsce: DANO Zamat – 234,5 (81; 67,5; 86) przew. Tomasz Stocki
IV miejsce: BRONKO z Adamovho Dvora – 221,5 (71; 68,5, 82)
V miejsce: GITANO Nocne Marki – 175,5 (56; 42,5; 77) przew. Franciszek Wi¶niewski
VI miejsce: NEMEZIS Enigma Gold de Luks – 137 (19; 31; 87) przew. Krzysztof Willamowicz
VII miejsce: XAWIR – 109,5 (65; 44,5 0)

IPO III

Sêdziowie: Jacek Lewkowicz – pos³uszeñstwo
                    Duszan Majtas – obrona i ¶lady
Pozoranci: Dariusz Kmiecik
                   Jaroslaw Vnecnak
Wyniki i punktacja:
I miejsce: EYK von Erikson – 288 (98; 95; 95) przew. Patrycja Florenko
II miejsce: ATHENA Sian – 278,5 (94; 91,5; 93) przew. Jerzy Klaczak
III miejsce: HAJEN Loke – 275,5 (90; 89,5; 96) przew. Justyna Karolewska
IV miejsce: VAT Cevaro – 254 (85; 82; 87) przew. S³awomir Kawka
V miejsce: BIANCA Canislog 254 (93; 88; 73) przew. Pawe³ Skuza
VI miejsce: DIRO Skilos – 246 (86; 79,5; 81) przew. Agnieszka Leszczyñska
VII miejsce: HARKA z Jurschtavu – 232 (73; 79; 80) przew. Tomasz Nowak

 
Klub ON
Jest Godzina
 
© 2018 ZKwP Radom :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.
(403) 924-2455 | Powered by Mambobanner.de