Urbanek & Dudys Kancelaria Adwokacka
O KANCELARII

Zatrudnieni w Kancelarii prawnicy zajmują się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych.
 

AKTUALNOŚCI
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r. dotycząca instytucji zachowku
30 październik '13
Złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r. dotycząca prawa wekslowego
15 październik '13
Nie jest nieważny weksel własny wystawiony przez osobę prawną oznaczoną z pominięciem określenia jej formy prawnej, ale z podaniem numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także weksel własny wskazujący przedmiot działalności gospodarczej wystawcy, niebędący częścią jego firmy.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.
30 wrzesień '13
Odpowiedzialność inwestora wobec wykonawcy wynika z zawartej umowy o roboty budowlane i ta umowa określa zakres tej odpowiedzialności, natomiast odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawców wynika z ustawy, ma charakter gwarancyjny, a jej ramy określa umowa wykonawcy z podwykonawcą, a nie zakres odpowiedzialności inwestora wobec wykonawcy.