Witamy na oficjalnej stronie firmy - Elektroster Certyfikat ISO-9001 Polityka Jakosci    
Elektroster
    Elektroster     Strona G³ówna
 
Elektroster Sp z o.o.
----------------------------------
Adres:
Ul. Strumykowa 2
58-200 Dzier�oni�w
----------------------------------
Telefon:
074 831-99-76
074 832-33-82

     
Witamy na oficjalnej stronie firmy Elektroster w Dzier¿oniowie. Zajmujemy siê automatyk± przemys³ow± specjalizuj±c siê w systemach sterowania stosowanych w technologiach wodno-¶ciekowych. Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± szczegó³ow± ofert± przedstawion± w zak³adkach strony. Otwarci jeste¶my na wspó³pracê.

(276) 696-5173