KONIKNET - INTERNET WIFI
2526047689

859-719-9320


jujube 
Większa prędkość internetu
Informuję że została zwiększona prędkość internetu w miejscowości Trzebiel do 20,30 i 50 Mb/s. Niebawem z większej prędkości będą mogli skorzystać pozostałe miejscowości.
Doda³: , dnia 29.05.2015, 11:32 komentarze [0]


Nowy Nadajnik w Cielmowie !!!
Informujê wszystkich ¿e firma od niedawana powiêkszy³a swój zasiêg sieci o miejscowo¶æ Cielmów . Wszystkich chêtnych zapraszam .
Doda³: silver mining, dnia 21.09.2014, 11:07 858-458-1179 [0]


Nowe prêdko¶ci w Trzebielu.
Informujê ¿e w miejscowo¶ci Trzebiel obowi±zuj± nowe prêdko¶ci internetu . 8 mb / 16 mb / 24 mb . Niebawem oferta bêdzie dostêpna w miejscowo¶ci Tuplice i okolice. Wszystkich chêtnych proszê o kontakt.

Doda³: , dnia 19.06.2013, 07:31 989-339-3844 [2]


Powiêkszenie zasiêgu dzia³ania sieci.
Informuje ¿e w ostatnich miesi±cach zosta³ powieszony zasiêg sieci dzia³ania firmy. Postawiono nowe nadajniki w nastepuj±cych lokalizacjach:

- trzebiel kolonia
- trzebiel ka³ki
- królów

W nied³ugim czasie zostanie uruchomiony nadajnik w miejscowo¶ci Che³mica.

Wszystkich chêtnych proszê o kontakt:
tel: 692483228
GG: 3786734
e-mail: koniknet@o2.pl

Doda³: , dnia 01.10.2009, 14:26 (314) 684-9205 [0]<< 1 z 3 >>

Powered by PsNews


 
Copyright 2007 Koniknet
pyroarsenite